Иновации

в образованието

за по-добро бъдеще

Нашите посоки на работа:

Образование и обучение

Разработване и внедряване на образователни програми и курсове, които насърчават използването на интелигентни технологии в училищата и университетите.

Организиране на семинари, работилници и конференции за учители, ученици и студенти с фокус върху новите технологии и устойчивото развитие.

Технологични иновации

Подкрепа и развитие на проекти, свързани с иновации в информационните и комуникационните технологии.

Създаване на лаборатории за изследвания и развитие на нови технологични решения, които подобряват качеството на живот и опазват околната среда.

Устойчиво развитие и екология

Инициативи за опазване на околната среда чрез използване на интелигентни технологии.

Проекти за енергийна ефективност, управление на отпадъците и намаляване на въглеродния отпечатък

Нашите проекти

Кампания ” Знаеш ли какво дишаш?

Проект “”Посланик на чистия въздух в класните стаи””

За нас и нашият екип

Фондация Innovelty е посветена на развитието на интелигентните технологии и тяхното внедряване във всички сфери на живота. Ние вярваме, че чрез интеграцията на иновации и технологии можем да подобрим качеството на живот и да опазим околната среда. Нашата мисия е да създаваме и подкрепяме устойчиви проекти, които правят значима разлика в обществото.

Фондация Innovelty е водена от екип от страстни и опитни професионалисти, ангажирани с развитието на интелигентни технологии и тяхното внедряване в различни сфери на живота.

Христо Атанасов

Визионер

Силвия Атанасова

Управител

Виолета Маринова

Доброволец

Нашата мисия

Основната цел на фондация Innovelty е да внедрява интелигентни технологии в образованието, институциите и различни сфери на живота, като по този начин допринася за едно по-добро бъдеще. Работим усърдно за създаването на решения, които не само оптимизират ежедневните процеси, но и допринасят за устойчиво развитие и екологична отговорност.

Нашата мисия е да трансформираме начина, по който всички ние учим, работим и живеем, чрез иновациите и новите технологични решения. Вярваме, че интелигентните технологии имат силата да подобряват качеството на живот, да насърчават устойчивите практики и да помагат за опазване на околната среда.

Фондация Innovelty ще работи в следните ключови направления:

 1. Образование:
  • Интеграция на технологии в учебния процес: Разработваме и внедряваме иновативни образователни платформи и ресурси, които обогатяват учебния процес и улесняват достъпа до качествено образование за всички.
  • Подкрепа за учители и ученици: Организираме обучения и семинари за преподаватели и ученици, за да изградим умения за използване на новите технологии.
 2. Институции и организации:
  • Оптимизация на работните процеси: Внедряваме интелигентни решения, които повишават ефективността и продуктивността на институциите и организациите.
  • Електронно управление и дигитализация: Подпомагаме процеса на дигитализация в публичния и частния сектор, като създаваме платформи за електронно управление и услуги.
 3. Устойчиво развитие и екология:
  • Екологично устойчиви технологии: Разработваме и внедряваме технологии, които намаляват екологичния отпечатък и насърчават устойчивите практики.
  • Проекти за опазване на околната среда: Инициираме и участваме в проекти, които целят опазване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.
 4. Обществена осведоменост и ангажираност:
  • Кампании и събития: Организираме и участваме в кампании, семинари и конференции, които повишават обществената осведоменост относно ползите от интелигентните технологии и устойчивото развитие.
  • Партньорства и сътрудничество: Създаваме партньорства с други организации и институции, за да разширим въздействието на нашите инициативи.

Чрез нашата работа, фондация Innovelty се стреми да бъде катализатор на положителни промени в обществото, използвайки силата на технологиите за изграждане на едно по-светло и устойчиво бъдеще. Вярваме, че иновациите са ключът към решаването на много от предизвикателствата, пред които сме изправени днес, и се ангажираме да ги използваме в полза на обществото и околната среда.

Какво правим


Създаване на устойчиви проекти:

Разработваме и прилагаме проекти, които имат дълготрайно въздействие върху обществото и околната среда.


Организиране на събития:

Участваме и организираме конференции, семинари, работилници и други събития, които промотират интелигентните технологии и устойчивите практики.


Информационни източници:

Създаваме и поддържаме разнообразни информационни ресурси, достъпни в интернет, които образоват и информират обществеността за последните тенденции в технологиите и устойчивото развитие.


Новини

Христо Атанасов разгледа проблемите с качеството на въздуха на пресконференцията….

40% от класните стаи са в червената зона за лошо качество на въздуха

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин вече е част от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“

„По-чист въздух – по-здрави ученици“: Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ промени СУ „Вичо Грънчаров“

Присъединете се към нас

Фондация Innovelty е отворена за партньорства и сътрудничество с други организации, институции и отделни личности, които споделят нашите ценности и стремежи. Присъединете се към нас в усилията ни да създадем по-интелигентно и устойчиво бъдеще.

Контакти

Русе, ул. Хан Крум 6

+359 897 977 661

office@innovelty.org